CLASIFICAREA INTERNAȚIONALĂ A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), ediţia a 11-a, versiunea 2020

Produse

 1. Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; compoziţii extinctoare și de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; adezivi pentru utilizare în industrie; сhituri și alte paste de umplutură; compost, îngrășăminte, fertilizanți; preparate biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.
 2. Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranți; cerneluri pentru imprimare, marcare și gravare; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, imprimare şi artă.
 3. Cosmetice și produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
 4. Uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat.
 5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz veterinar; produse igienice de uz medical; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
 6. Metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare și construcţii; construcţii transportabile metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri.
 7. Maşini, maşini-unelte, scule cu acționare mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; cuplaje şi organe de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; mașini automate de vânzare.
 8. Scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepția armelor de foc; aparate de ras.
 9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau controlul distribuției sau utilizării energiei electrice; aparate și instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi digitale înregistrate și descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice goale de înregistrare și de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; mașini înregistratoare de încasat, dispozitive de calcul; calculatoare și dispozitive periferice pentru calculatoare; costume de scafandru, măști pentru scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri și înotători, mănuși de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare.
 10. Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice și de asistență, adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea bebelușilor; aparate, dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
 11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
 12. Vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
 13. Arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; focuri de artificii.
 14. Metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului.
 15. Instrumente muzicale; pupitre pentru partituri și stative pentru instrumente muzicale; baghete de dirijor.
 16. Hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură și pentru artişti; pensule; materiale didactice și de instruire; folii, pelicule și pungi din plastic pentru ambalare și împachetare; caractere și clișee tipografice.
 17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice și rășini extrudate destinate utilizării în producție; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, tuburi și furtunuri flexibile nemetalice.
 18. Piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genți de voiaj și de transport; umbrele şi umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru animale.
 19. Materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
 20. Mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; chihlimbar galben.
 21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă, cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; articole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă.
 22. Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; marchize din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru transportul și depozitarea materialelor în vrac; materiale de capitonare, umplutură și amortizare, cu excepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor plastice; materiale textile fibroase brute și înlocuitori ai acestora.
 23. Fire de uz textil.
 24. Textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz casnic; draperii din materiale textile sau plastice.
 25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
 26. Dantele, trese şi broderii, panglici și funde de mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale; decorațiuni pentru păr; păr fals.
 27. Covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile.
 28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică şi sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun.
 29. Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.
 30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, paste făinoase și tăiței; tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, șerbeturi și alte tipuri de gheață comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri și alte preparate de condimentare; gheaţă (apă înghețată).
 31. Produse agricole, de acvacultură, horticole și forestiere brute și neprelucrate; cereale şi seminţe crude și neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare; animale vii; hrană și băuturi pentru animale; malţ.
 32. Bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
 33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
 34. Tutun şi înlocuitori de tutun; țigări și țigarete; țigarete electronice și vaporizatoare orale pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri.

Servicii

 1. Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
 2. Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
 3. Servicii de construcţii; servicii de instalare şi reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi gaze.
 4. Servicii de telecomunicaţii.
 5. Transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
 6. Prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor
 7. Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
 8. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză, servicii de cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.
 9. Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
 10. Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, acvacultură, horticultură şi silvicultură.
 11. Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecția fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

Avantajele noastre:

...

Experiență din 2007

...

Mai mult de 2500 de clienți

...

Profesionalismul și competența specialiștilor

...

Titlul Mandatarul Anului 2010

...

Consultație și expertiza gratuită

...

Confidențialitate

INTELSTART - Organizator al Concursului Național al Mărcilor Recunoscute NOTORIUM
( www.notorium.md )

Pentru a-ți proteja proprietatea intelectuală:

1.

Completează formularul;

2.

Te contactăm pentru detalii;

3.

Vii la o consultație gratuită;

4.

Semnezi contractul de prestare servicii;

5.

Obții rezultatul dorit;

Aveți întrebări?

Completați formularul și obțineți o consultație gratuită!

Call Now Button