ÎNREGISTRAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Drepturile de autor apar ca urmare a creării unei opere și se aplică automat tuturor țărilor ce au semnat Convenția de la Berna.

Prin intermediul dreptului de autor se protejează toate operele exprimate într-o anumită formă obiectivă din domeniul literar, artistic și științific, indiferent de faptul dacă acestea au fost sau nu aduse la cunostința publicului.

Obiecte ale dreptului de autor:

 • operele literare (povestiri, eseuri, romane, poezii etc.);
 • programele pentru calculator care se protejează ca și operele literare;
 • operele științifice;
 • operele dramatice și dramatico-muzicale, scenariile și proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul filmului;
 • operele muzicale cu sau fară text;
 • operele coregrafice și pantomimele;
 • operele audiovizuale;
 • operele de pictură, sculptură, grafică și alte opere de artă plastică;
 • operele de arhitectură, urbanistică și de arta horticolă;
 • operele de artă aplicată;
 • operele fotografice și operele obținute printr-un procedeu analog fotografiei;
 • hărțile, planșele, schițele și lucrările tridimensionale din domeniul geografiei, topografiei, arhitecturii și din alte domenii ale științei;
 • bazele de date;
 • opere derivate-  traducerile, adaptările, adnotările, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale operelor literare, artistice sau științifice, cu condiția că constituie rezultate ale creației intelectuale.
 • opere integrante- culegerile de opere literare, artistice sau științifice, precum sunt enciclopediile și antologiile, compilațiile altor materiale sau date, indiferent dacă sunt sau nu protejate, inclusiv bazele de date, cu condiția că, din considerentul selectării și aranjării conținutului lor, constituie rezultate ale creației intelectuale.

Creații și alte obiecte neprotejate prin dreptul de autor:

 • documentele oficiale de natură normativă, administrativă sau politică (legi, hotărâri judecătorești), precum și traducerile oficiale ale acestora;
 • simbolurile de stat și semnele oficiale ale statului (drapele, steme, decorații, semne bănesti);
 • expresiile folclorice;
 • noutățile zilei și diverse fapte cu caracter de simplă informație.

Dreptul de autor se constituie din drepturi morale (personale) și drepturi patrimoniale.

 1. Drepturile morale (personale)ale autorului nu pot face obiectul vreunei renunțări sau cesiuni și sunt imprescriptibile, chiar și în cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale:
 • dreptul la paternitate;
 • dreptul la nume;
 • dreptul la respectarea integrității operei;
 • dreptul la divulgarea operei;
 • dreptul la retractarea operei.
 1. Drepturile patrimoniale exclusive. Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin:
 • reproducerea operei;
 • distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;
 • închirierea exemplarelor operei, cu excepția operelor de arhitectură și a operelor de artă aplicată;
 • importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecționate cu consimțămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;
 • demonstrarea publică a operei;
 • interpretarea publică a operei;
 • comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin cablu;
 • retransmiterea simultană și fără modificari, prin eter sau prin cablu, a operei;
 • punerea la dispoziție în regim interactiv a operei;
 • traducerea operei;
 • transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei, cu excepția cazurilor cînd efectuarea unor acțiuni din cele enumerate la lit.a)–k) nu se încadrează în forma de exprimare a operei și pentru care nu pot fi stabilite sancțiuni.

Termenul de protecție a drepturilor de autor pentru o lucrare în Moldova este de 70 de ani de la moartea autorului.

Mandatarii autorizați ai Companiei de proprietate intelectuală „INTELSTART” Vă vor oferi consultanță preliminară cu privire la procedura de înregistrare a drepturilor de autor, Vă vor ajuta să determinați obiectul dreptului de autor care Vă va proteja la maximum opera Dvs., precum și vor pregăti o analiză și recomandări privind eliminarea posibilelor riscuri la înregistrarea drepturilor de autor, vor perfecta și vor depune documentele pentru înregistrarea dreptului de autor, vor exercita controlul la toate etapele înregistrării.

Avantajele noastre:

...

Experiență din 2007

...

Mai mult de 2500 de clienți

...

Profesionalismul și competența specialiștilor

...

Titlul Mandatarul Anului 2010

...

Consultație și expertiza gratuită

...

Confidențialitate

INTELSTART - Organizator al Concursului Național al Mărcilor Recunoscute NOTORIUM
( www.notorium.md )

Pentru a-ți proteja proprietatea intelectuală:

1.

Completează formularul;

2.

Te contactăm pentru detalii;

3.

Vii la o consultație gratuită;

4.

Semnezi contractul de prestare servicii;

5.

Obții rezultatul dorit;

Aveți întrebări?

Completați formularul și obțineți o consultație gratuită!

Call Now Button