ÎNREGISTRAREA INVENȚIILOR ÎN STRĂINĂTATE

Pentru brevetarea în străinătate a invenţiilor create în Republica Moldova sunt posibile 3 căi:

  • calea naţională
  • calea regională
  • calea internaţională.

Calea naţională. În conformitate cu unul din principiile de bază ale Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, orice solicitant care a depus o cerere de brevet la AGEPI poate înregistra, în termen de 12 luni, o cerere de brevet pentru invenţia respectivă în oricare din ţările membre ale Convenţiei de la Paris, invocând prioritatea cererii iniţiale.

Calea regională. Pe această cale, în baza unor Convenţii şi acorduri regionale prin depunerea unei cereri la un oficiu receptor poate fi obţinut un brevet regional care este valabil în mai multe ţări, de exemplu: brevetul european (pe baza Convenţiei privind eliberarea brevetului european); brevetul eurasiatic (pe baza Convenţiei eurasiatice privind brevetele); brevetul OAPI (pe baza Acordului referitor la crearea organizaţiei africane de proprietate intelectuală); brevetul ARIPO (pe baza Acordului referitor la crearea organizaţiei regionale africane de proprietate industrială).

Calea internaţională. Pe această cale, în baza Tratatului de Cooperare în domeniul brevetelor (PCT), depunerea la un oficiu receptor a unei cereri, numite cerere internaţională, cu desemnarea automat în această cerere a tuturor statelor membre ale PCT, produce efectele unei cereri naţionale în fiecare stat contractant desemnat pentru obţinerea unui brevet în această ţară cu condiţia deschiderii fazei naţionale în ţara respectivă în conformitate cu prevederile PCT şi achitării taxelor stabilite.

Mandatarii autorizați ai Companiei de proprietate intelectuală „INTELSTART” Vă vor oferi consultanță preliminară cu privire la procedura de brevetare a invențiilor în străinătate, vă vor ajuta să obțineți un aviz preliminar referitor la faptul dacă invenția Dvs. întrunește condițiile de brevetabilitate, Vă vor ajuta să formulați soluția tehnică, să efectuați toate cercetările de brevet necesare, vor perfecta cererea cu descrierea, revendicările, rezumatul formulate în mod corect, vor efectua controlul la toate etapele brevetării și Vă vor apăra soluția tehnică revendicată.

Avantajele noastre:

...

Experiență din 2007

...

Mai mult de 2500 de clienți

...

Profesionalismul și competența specialiștilor

...

Titlul Mandatarul Anului 2010

...

Consultație și expertiza gratuită

...

Confidențialitate

INTELSTART - Organizator al Concursului Național al Mărcilor Recunoscute NOTORIUM
( www.notorium.md )

Pentru a-ți proteja proprietatea intelectuală:

1.

Completează formularul;

2.

Te contactăm pentru detalii;

3.

Vii la o consultație gratuită;

4.

Semnezi contractul de prestare servicii;

5.

Obții rezultatul dorit;

Aveți întrebări?

Completați formularul și obțineți o consultație gratuită!

Call Now Button