PROTECȚIA LA FRONTIERĂ

Unul dintre cele mai sigure moduri de a proteja drepturile de proprietate intelectuală este înregistrarea obiectului de proprietate intelectuală în Registrul vamal.

Astfel, persoana care deține drepturile asupra unui obiect de proprietate intelectuală poate depune la Serviciul Vamal al Republicii Moldova o cerere privind protecția drepturilor de proprietate asupra obiectului de proprietate intelectuală care îi aparține (de exemplu, o marcă comercială, un design industrial, o invenție etc.).

În cerere este prezentată informația despre obiectul de proprietate intelectuală, și anume,  despre producător, despre transportare, caracteristicile obiectului etc., și, dacă sunt disponibile, informații despre mărfurile contrafăcute - posibilele modalități de furnizare a acestora, importatorii/exportatorii mărfurilor contrafăcute etc.

Informația cu privire la obiectul de proprietate intelectuală este înscrisă în Registrul vamal pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii acesteia.

Deși este o procedură relativ simplă, înscrierea în Registrul vamal al obiectelor de proprietate intelectuală este aproape întotdeauna însoțită de anumite dificultăți. Cert este că Serviciul Vamal poate solicita de la proprietarul obiectului de proprietate intelectuală unele detalii și documente suplimentare. În absența unui răspuns convingător la această solicitare, departamentul va emite, cel mai probabil, un refuz, și atunci întreaga procedură va trebui să fie începută din nou.

Mecanismul actual de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa obiectelor de proprietate intelectuală este constituit din următoarele etape:

  • Iniţierea procedurii - prin depunerea de către titularul de drept la Serviciul Vamal a cererii de intervenţie şi examinarea cererii de către organul vamal. 
  • Acceptarea cererii de intervenţie şi stabilirea perioadei de intervenţie. În baza cererilor de intervenţie acceptate Serviciul Vamal gestionează „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală".
  • Aplicarea de măsuri de protecţieprin reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire cu notificarea titularului de drept, şi declarantul/ destinatarul mărfurilor în vederea iniţierii procedurii în instanţele de judecată. Aceste măsuri pot fi aplicate şi la iniţiativa organului vamal (procedura ex officio) dacă sunt temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. În cazul în care titularul de drepturi nu acţionează în judecată în termenul stabilit organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale.
  • Aplicarea de măsuri asupra mărfurilorîn privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală (distrugere, scoaterea în afara circuitelor comerciale, predare cu titlu gratuit, unor instituţii publice, alte măsuri, în condiţiile legii).

 

Mandatarii autorizați ai Companiei de proprietate intelectuală „INTELSTART” Vă vor ajuta în procesul de apărare a obiectelor de proprietate intelectuală la vamă, inclusiv:

  • vor pregăti documentele necesare pentru înscrierea obiectelor de proprietate intelectuale în Registrul vamal al Republicii Moldova;
  • vor reacționa prompt la notificările autorităților vamale cu privire la suspendarea devamării mărfurilor care încalcă drepturile clientului;
  • vor asista procesul de apărare legală în caz de depistare a mărfurilor contrafăcute la vamă.

Avantajele noastre:

...

Experiență din 2007

...

Mai mult de 2500 de clienți

...

Profesionalismul și competența specialiștilor

...

Titlul Mandatarul Anului 2010

...

Consultație și expertiza gratuită

...

Confidențialitate

INTELSTART - Organizator al Concursului Național al Mărcilor Recunoscute NOTORIUM
( www.notorium.md )

Pentru a-ți proteja proprietatea intelectuală:

1.

Completează formularul;

2.

Te contactăm pentru detalii;

3.

Vii la o consultație gratuită;

4.

Semnezi contractul de prestare servicii;

5.

Obții rezultatul dorit;

Aveți întrebări?

Completați formularul și obțineți o consultație gratuită!

Call Now Button