ÎNREGISTRAREA INVENȚIILOR ÎN MOLDOVA

Invenţia reprezintă o soluţie tehnică a unei probleme prin intermediul elementelor tehnice.

Mijloace de protecție a invențiilor:

 • brevet de invenţie - este un titlul de protecţie ce conferă titularului dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei pe o perioada de 20 de ani.
 • brevet de invenţie de scurtă durată - este un titlul de protecţie ce conferă titularului dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei pe o perioada de 6 ani cu posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate pentru o perioada de cel mult 4 ani.

Invenţiile pot avea ca obiect:

 • un produs – dispozitive, substanţe, tulpini de microorganisme, culturi celulare de plante sau animale, produse farmaceutice şi fitofarmaceutice;
 • un procedeu – activitate care are ca rezultat obţinerea sau modificarea unui produs (procese tehnologice, procese computerizate, procedee biologice sau genetice etc.);
 • o metodă – activitate care are rezultat de natură calitativă (măsurare, analiză, reglare, control, metode computerizate, combinaţii algoritm/program-proces);
 • aplicarea unui produs, procedeu sau metodă – aplicarea acestora cu o anumită destinaţie, cu condiţia că aceasta să nu rezulte în mod evident din proprietăţile cunoscute ale produsului, procedeului sau metodei aplicate.

Beneficiul protecţiei:

Pe întreaga durată de protecţie brevetul îi acordă titularului dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei de a interzice terţilor, care nu au acordul său, efectuarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a următoarelor acţiuni:

 • fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului care constituie obiectul brevetului;
 • folosirea procedeului care constituie obiectul brevetului sau, în cazul în care un terţ ştie sau este evident din circumstanţe că folosirea procedeului este interzisă, fără acordul titularului de brevet, oferirea procedeului spre folosire;
 • oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul care constituie obiectul brevetului.

Condiţiile de brevetare a invenţiei:

O invenţie din orice domeniu tehnologic poate fi brevetată sub rezerva că aceasta să satisfacă cumulativ următoarele criterii de brevetabilitate:

 • invenţia trebuie să fie„susceptibilă de aplicare industrială”;
 • invenţia trebuie să fie„nouă”;
 • invenţia trebuie să implice o„activitate inventiva”.

Aplicabilitatea industrială. O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul ei poate fi fabricat sau utilizat în oricare dintre domeniile industriale, inclusiv în agricultură.

Noutatea. O invenţie se consideră nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii, care include toate cunoştinţele care au fost făcute accesibile publicului printr-o descriere făcută în scris sau oral, prin utilizare sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet sau la data priorităţii recunoscute.

Activitatea inventivă. O invenţie este considerată că implică o activitate inventivă dacă, pentru un specialist în domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii. În cazul brevetelor de invenţie de scurtă durată, se consideră că o invenţie implică o activitate inventivă, dacă ea prezintă un avantaj tehnic sau practic. 

Brevetarea unei invenții este o procedură complexă, cu mai multe etape, care necesită respectarea unor anumite reglementări. În primul rând, este vorba despre efectuarea unei cercetări documentare în bazele de date ale AGEPI și ale oficiilor de brevete din străinătate pentru a determina unicitatea soluției tehnice. A doua etapă constă în perfectarea unui pachet de documente care urmează a fi depuse la AGEPI.

Mandatarii autorizați ai Companiei de proprietate intelectuală „INTELSTART” Vă vor oferi consultanță preliminară cu privire la procedura de brevetare a invențiilor, vă vor ajuta să obțineți un aviz preliminar referitor la faptul dacă invenția Dvs. întrunește condițiile de brevetabilitate, Vă vor ajuta să formulați soluția tehnică, să efectuați toate cercetările de brevet necesare, vor pregăti cererea cu descrierea, revendicările, rezumatul formulate în mod corect, vor efectua controlul la toate etapele brevetării și Vă vor apăra soluția tehnică revendicată.

Avantajele noastre:

...

Experiență din 2007

...

Mai mult de 3000 de clienți

...

Profesionalismul și competența specialiștilor

...

Titlul Mandatarul Anului 2010

...

Consultație și expertiza gratuită

...

Confidențialitate

INTELSTART - Organizator al Concursului Național al Mărcilor Recunoscute NOTORIUM
( www.notorium.md )

Pentru a-ți proteja proprietatea intelectuală:

1.

Completează formularul;

2.

Te contactăm pentru detalii;

3.

Primești o consultație gratuită;

4.

Semnezi contractul de prestare servicii;

5.

Obții rezultatul dorit;

Aveți întrebări?

Completați formularul și obțineți o consultație gratuită!

Call Now Button